You Are Viewing

Corporate Finance

 

Corporate Finance

 

We begeleiden u bij trajecten met betrekking tot aan- en verkoop, fusies, overnames, (her)financieringen van ondernemingen, beursgangen en doorstarts. Daarnaast behoort het begeleiden van een totale ‘buy & build’ strategie tot onze aandachtsgebieden.

Ons team stelt op basis van uw waardepropositie een financierings- of informatiememorandum samen en begeleidt het totale proces richting de bank, de investeerder of een mogelijke strategische koper.

We zijn gespecialiseerd in het maken van waardeanalyses van ondernemingen in het kader van bijvoorbeeld een verkoop, fusie of afsplitsing van een deel van de onderneming en maken daarbij gebruik van verschillende waarderingsmethodieken.

Ambieert uw onderneming een beursgang? Wij verzorgen het optimaliseren van de juridische en organisatorische structuur en het presentabel maken van uw financiële performance. Samen met NexyZ selecteert u het consortium dat u begeleidt naar de kapitaalmarkt.

Lees meer over onze opdrachten | Bekijk onze opdrachtgevers | Ontdek de mensen achter NexyZ

 

Neem direct contact met ons op